Có rất nhiều quan niệm sai lầm về Đầu Tư Có Hệ Thống (SIP) .Dưới đây là một số câu hỏi nhằm giải quyết những nghi ngờ của bạn về SIP:

1. SIP là gì?

SIP là viết tắt của Kế hoạch đầu tư có hệ thống . SIP là một cách đầu tư thường xuyên có tổ chức vào một quỹ tương hỗ. Nhiều khi chúng ta không có số tiền lớn để đầu tư. Khi bạn thiết lập SIP với bất kỳ quỹ tương hỗ nào, tài khoản của bạn sẽ bị ghi nợ một số tiền cố định hàng tháng. Số tiền này được đầu tư vào quỹ tương hỗ mà bạn lựa chọn. Theo thời gian, khoản đầu tư của bạn sẽ tích lũy và tiếp tục tăng lên.

2. SIP có an toàn hay không?

SIP là một phương pháp rất an toàn để đầu tư vào quỹ tương hỗ. Nếu bạn đầu tư vào quỹ tương hỗ một lần, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cuối cùng bạn có thể phải trả giá rất cao cho quỹ tương hỗ. Để tránh điều này, bạn nên đầu tư vào quỹ tương hỗ khi thị trường không được định giá quá cao. Điều này rõ ràng đòi hỏi kiến ​​thức tốt về thị trường. Đây được gọi là thời điểm thị trường.

Bạn không cần phải lo lắng về thời điểm thị trường khi đầu tư qua SIP. Trong SIP, bạn đầu tư một khoản tiền nhỏ mỗi tháng. Có tháng giá sẽ cao, có tháng giá lại thấp. Nếu xét về lâu dài, cái giá bạn phải trả sẽ ở mức trung bình cao và thấp. Do đó, bạn sẽ không phải trả mức giá cao hoặc được định giá quá cao cho khoản tương hỗ nếu bạn đầu tư qua SIP. Đây được gọi là tính trung bình chi phí.

3. Tờ khai SIP có bị đánh thuế không?

Phụ thuộc vào loại quỹ tương hỗ bạn đầu tư vào và thời điểm bạn thu hồi khoản đầu tư của mình.

Lợi nhuận từ  các quỹ tương hỗ vốn cổ phần  không bị đánh thuế nếu được mua lại sau một năm đầu tư. Nếu bạn đổi trước một năm, bạn sẽ phải trả thuế 15% cho lợi nhuận của mình.

Mặt khác, các quỹ tương hỗ nợ bị đánh thuế ở mức 20% kèm theo lợi ích chỉ số nếu bạn mua lại sau 3 năm kể từ khi đầu tư. Nếu bạn đổi trước 3 năm, thuế sẽ được tính dựa trên bảng thuế thu nhập của bạn.

Lưu ý: Thuế trong trường hợp SIP được tính trên các khoản đầu tư SIP riêng lẻ. Điều này có nghĩa là thuế sẽ được tính riêng cho từng đợt SIP.

Ví dụ: Giả sử bạn có SIP trị giá ₹1000 mỗi tháng bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 và kéo dài đến tháng 12 năm 2018. Giả sử bạn đã đầu tư vào một quỹ tương hỗ cổ phần. Vì vậy, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào nếu bạn mua lại sau 12 tháng kể từ khi đầu tư. Vì vậy, để không phải trả bất kỳ khoản thuế nào, bạn nên hoàn lại khoản đầu tư đã thực hiện vào tháng 1 năm 2018 sau một năm, tức là sau tháng 1 năm 2019. Tương tự, số tiền bạn đã trả vào tháng 2 năm 2018 phải được hoàn lại sau tháng 2 năm 2019 để tránh phải đóng thuế.

4. SIP có thể dừng được không?

Đúng. Không giống như tiền gửi cố định (FD) và tiền gửi định kỳ (RD), bạn có thể dừng SIP bất cứ lúc nào bạn muốn. Sau khi ngừng thanh toán cho gói SIP, bạn có thể chọn đổi tiền của mình từ quỹ tương hỗ hoặc tiếp tục đầu tư vào quỹ.

5. SIP có tiết kiệm được thuế không?

Nếu bạn sử dụng SIP để đầu tư vào quỹ tương hỗ ELSS tiết kiệm thuế, bạn cũng có thể tiết kiệm thuế.

Để tận dụng quỹ tương hỗ ELSS thông qua SIP, hãy đảm bảo tổng tất cả các SIP của bạn trong một năm tài chính là 11tr. Đầu tư nhiều hơn 11tr sẽ không mang lại cho bạn bất kỳ lợi ích thuế bổ sung nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đầu tư vào quỹ tương hỗ ELSS nếu bạn cảm thấy đó là một khoản đầu tư tốt.

6. Số tiền SIP có thể tăng/giảm được không?

Thủ tục để làm như vậy rất phức tạp. Nhưng có một giải pháp cho vấn đề này. Bạn chỉ có thể bắt đầu một SIP mới trong cùng một quỹ với số tiền tăng lên.

Lưu ý:  Mặc dù không phổ biến lắm nhưng  một số quỹ tương hỗ ngừng chấp nhận SIP mới vì nhiều lý do. Nếu quỹ tương hỗ của bạn không chấp nhận SIP mới và bạn hủy SIP, bạn sẽ không thể bắt đầu SIP mới trong cùng một quỹ tương hỗ. Trong những trường hợp như vậy, bạn không nên hủy SIP hiện tại mà hãy bắt đầu một SIP mới ở một quỹ tương hỗ khác với số tiền bạn có thêm.

7. SIP có khóa kinh không?

Nếu bạn đang đầu tư vào một quỹ tương hỗ mở, thì SIP của bạn cũng sẽ không có thời hạn khóa. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quỹ tương hỗ mà bạn đầu tư vào. Một số quỹ tương hỗ có thời hạn khóa. Các quỹ tương hỗ ELSS có thời hạn khóa là 3 năm. Nhiều quỹ tương hỗ khác cũng có thời gian khóa. Các quỹ tương hỗ có thời gian khóa được gọi là quỹ tương hỗ đóng.

8. SIP có tải thoát không?

Tải thoát của SIP phụ thuộc hoàn toàn vào quỹ tương hỗ. Nếu quỹ tương hỗ chỉ định tải thoát trong một khoảng thời gian thì cũng sẽ có tải thoát trên SIP. Hầu hết các quỹ cổ phần đều có tải thoát là 1% nếu được mua lại trước một năm từ khoản đầu tư và không có tải thoát nếu được mua lại sau một năm. Tải thoát được tính theo giá trị được quy đổi.

Trong trường hợp SIP, mỗi đợt SIP được coi là một khoản đầu tư riêng biệt.

Ví dụ: Giả sử bạn bắt đầu SIP vào tháng 1 năm 2017 kéo dài đến tháng 12 năm 2017. Chúng tôi giả sử rằng quỹ tương hỗ này có tải thoát là 1% áp dụng cho đến một năm kể từ khi đầu tư và không có tải thoát sau đó. Nếu bạn chọn sử dụng toàn bộ số tiền vào tháng 4 năm 2018 thì bạn sẽ không bị tính phí rút vốn đối với các khoản đầu tư được thực hiện từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, vì chưa đến một năm kể từ khi bạn đầu tư trả góp vào và sau đó. Vào tháng 5 năm 2017, tải xuất cảnh sẽ được áp dụng cho họ.

Để biết thêm về tải thoát, bấm vào đây.

9. SIP có tốt hơn RD không?

SIP có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với RD. Tiền lãi bạn nhận được từ SIP tùy thuộc vào quỹ tương hỗ mà bạn đầu tư vào. Có những quỹ tương hỗ nợ được coi là có rủi ro thấp và sau đó có những quỹ tương hỗ vốn cổ phần được coi là có rủi ro cao. Không giống như RD, tỷ suất lợi nhuận không cố định trong trường hợp quỹ tương hỗ.

Các quỹ nợ thường mang lại lợi nhuận tốt hơn nhiều so với RD và cũng được coi là có rủi ro thấp. Nếu bạn có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn, bạn nên thử thiết lập và SIP vào các quỹ tương hỗ vốn có rủi ro cao hơn.

Đây là danh mục đầu tư của các quỹ tương hỗ có rủi ro thấp.

10. SIP có tốt về lâu dài không?

Đúng. Trên thực tế, tốt hơn là nên đầu tư vào SIP lâu dài. Thay vì chờ đợi và tích lũy tiền để đầu tư, bạn hãy bắt đầu đầu tư bất cứ số tiền nào bạn có thể tiết kiệm được. Bằng cách này, tiền của bạn luôn được đầu tư.

Không chỉ vậy, bằng cách đầu tư dài hạn, bạn đang đảm bảo rằng sự biến động của thị trường ngắn hạn không ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn.

Tìm hiểu xem cái nào tốt hơn cho bạn: đầu tư một lần hoặc đầu tư SIP.

11. SIP và quỹ tương hỗ có giống nhau không?

SIP là một phương pháp được sử dụng để đầu tư vào quỹ tương hỗ. Bạn có thể đầu tư vào quỹ tương hỗ theo hai cách: gộp một lần và SIP. Khi bạn đầu tư một lần, bạn sẽ gửi một số tiền lớn vào quỹ tương hỗ trong một lần. Trong SIP, bạn thường xuyên đầu tư số tiền nhỏ hơn – thường là hàng tháng.

12. Đầu tư vào SIP nào?

Bạn đầu tư vào SIP nào tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bạn có thể kiểm tra các quỹ tương hỗ vốn hóa vừa và nhỏ. Mặt khác, nếu bạn muốn rủi ro vừa phải, bạn có thể kiểm tra các quỹ tương hỗ vốn hóa lớn. Bạn cũng có thể kiểm tra các quỹ tương hỗ nợ nếu bạn muốn có rủi ro rất thấp.

Lựa chọn đầu tư qua SIP là một khởi đầu tốt để đầu tư vào quỹ tương hỗ không chỉ đối với các nhà đầu tư mới mà còn đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm. Hãy chắc chắn nghiên cứu cẩn thận trước khi đầu tư. Bạn có thể sử dụng công cụ tính SIP hữu ích này để lập kế hoạch cho SIP của mình.

By haind