Chu kỳ thanh toán chứng khoán

Chu kỳ thanh toán chứng khoán có những thay đổi về thời gian. Theo như thông báo, từ ngày 29/8 tới đây, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được giao dịch chứng khoán sớm hơn từ gày T2 thay vì kéo dài đến ngày T3 mới được thực hiện thanh toán. Hãy cùng Click Đầu Tư tìm hiểu rõ hơn về thông tin cũng như các quỹ định mới này nhé!

1. Rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán

Từ ngày 29/8, nhà đầu tư sẽ giao dịch chứng khoán ngay từ chiều ngày T+2 thay vì đợi đến ngày T+3 như hiện nay.

Rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán
Rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán từ ngày 29/8 tới đây

Quy chế giao dịch mới vừa được Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ký và sẽ có hiệu lực từ ngày 29/8. Nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25/8 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán, tiền trước 13h ngày 29/8 (ngày T+2) để có thể thực hiện ngay mua, bán.

Theo quy chế mới, VSD và ngân hàng sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền cho nhà đầu tư, từ 15h30-16h00 như hiện nay lên 11h-11h30 ngày T+2. Trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền, thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h.

Thành viên lưu ký phải đảm bảo thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng trước 13h, đồng thời thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất 16h30 cùng ngày.

2. Lợi ích của việc rút ngắn thời gian thanh toán tiền chứng khoán

Với chu kỳ hiện tại, mặc dù khách hàng khi mua, bán chứng khoán sẽ nhận được tiền và chứng khoán vào ngày T+2 nhưng việc giao dịch chỉ có thể bắt đầu từ sáng T+3 bởi thời gian nhận chứng khoán và tiền sau khi phiên giao dịch kết thúc (sau 15h). Với chu kỳ mới, khách hàng có thể giao dịch chứng khoán ngay trong chiều T+2, mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay.

Lợi ích của việc rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán
Rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán cho cá nhà đầu tư

Theo VSD, quy chế mới sẽ đáp ứng việc rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảm đảm), qua đó mang lại lợi ích tốt hơn cho nhà đầu tư và thị trường.

Ngoài nội dung về thời gian thanh toán, quy chế mới cũng bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Nhà đầu tư sắp tới có thể giao dịch chứng khoán ngay từ chiều ngày T+2 thay vì đợi đến ngày T+3 như hiện nay.

Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán là gì?

Thanh toán là việc trao đổi tiền và chứng khoán thực tế giữa các bên trong giao dịch vào ngày thanh toán sau khi đã thỏa thuận trước đó về giao dịch. Phần lớn việc thanh toán giao dịch chứng khoán hiện nay được thực hiện bằng phương thức điện tử. Giao dịch cổ phiếu được giải quyết trong 2 ngày làm việc (T + 2), trong khi trái phiếu chính phủ và quyền chọn được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo (T + 1).

Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán là gì?
Thanh toán chứng khoán là gì?

Trong hợp đồng tương lai, thanh toán đề cập đến giá đánh dấu trên thị trường của các tài khoản sử dụng giá đóng cửa cuối cùng trong ngày. Việc thanh toán hợp đồng tương lai có thể dẫn đến một cuộc gọi ký quỹ nếu không đủ tiền để trang trải mức giá đóng cửa mới.

Bù trừ và thanh toán hay gồm vào đó chính là thanh toán bù trừ – thủ tục giải quyết các giao dịch tài chính; nghĩa là, việc chuyển tiền chính xác và kịp thời cho người bán và chứng khoán cho người mua.

Thông thường với thanh toán bù trừ, một tổ chức chuyên môn đóng vai trò trung gian và đảm nhận vai trò của người mua và người bán ngầm để điều chỉnh đơn hàng giữa các bên giao dịch. Việc thanh toán bù trừ là cần thiết để khớp tất cả các lệnh mua và bán trên thị trường. Nó cung cấp thị trường mượt mà hơn và hiệu quả hơn vì các bên có thể thực hiện chuyển khoản cho công ty thanh toán bù trừ thay vì cho từng bên riêng lẻ mà họ giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.