Tiền tệ có mấy chức năng? Bản chất của tiền tệ

Tiền tệ là phương tiện trao đổi hàng hoá và các dịch vụ, sản phẩm trên thị trường. Tiền tệ có chức năng quan trọng trong việc lưu thông cũng như trao đổi giá trị. Để hiểu chi tiết, chúng ta cùng tìm hiểu các chức năng của tiền tệ ngay nhé!

1/ Chức năng làm thước đo giá trị

Tiền tệ là đơn vị đo giá trị chung để xác định giá trị của các mặt hàng và dịch vụ được bán trên thị trường. Muốn đo lường được giá trị các loại hàng hoá, dịch vụ thì chính bản thân tiền cũng phải có giá trị. Để có thể đo lường được giá trị hay thực hiện chức năng giá trị, không nhất thiết phải sử dụng tiền mặt, hiện nay tiền điện tử được sử dụng một cách rộng rãi và mang lại sự tiện ích cho người dùng.

Giá trị của tiền cũng được quy đổi theo lượng vàng và giá trị của vàng.

Chức năng chính của tiền tệ là phương tiện trao đổi, nghĩa là tiền tệ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thương mại, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và tài sản. Điều này có nghĩa là tiền tệ được sử dụng để trao đổi giá trị của một mặt hàng hoặc dịch vụ cho giá trị của một mặt hàng hoặc dịch vụ khác.

Chức năng làm thước đo giá trị

Khi bạn sử dụng tiền tệ để mua hàng hoặc dịch vụ, bạn đang trao đổi giá trị của tiền mà bạn sở hữu cho giá trị của mặt hàng hoặc dịch vụ đó. Ví dụ, khi bạn sử dụng tiền để mua một chiếc ô tô, bạn đang trao đổi giá trị của số tiền mà bạn đã trả cho chiếc ô tô đó.

Tiền tệ là phương tiện trao đổi chính thức được chấp nhận trong tất cả các nền kinh tế trên thế giới và được sử dụng để thực hiện các giao dịch hàng ngày. Việc sử dụng tiền tệ như một phương tiện trao đổi đơn giản hóa quá trình trao đổi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Nó giúp đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện dễ dàng và có thể được thực hiện trên quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại và sản xuất.

2/ Phương tiện trao đổi

Tiền tệ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thương mại, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và tài sản. Tiền tệ là một phương tiện tích trữ giá trị nghĩa là nó có thể được sử dụng để lưu trữ giá trị trong một khoảng thời gian dài. Điều này có nghĩa là bạn có thể giữ tiền tệ và sử dụng nó sau này để mua hàng hoặc dịch vụ, hoặc đổi nó lấy tiền tệ khác hoặc tài sản khác.

Một trong những đặc điểm quan trọng của tiền tệ là tính ổn định giá trị. Nếu một đơn vị tiền tệ là ổn định về giá trị, người dùng có thể sử dụng nó để lưu trữ giá trị mà không lo sợ mất giá trị trong tương lai. Tuy nhiên, nếu một đơn vị tiền tệ không ổn định về giá trị, người dùng sẽ không muốn giữ nó trong thời gian dài, vì nó sẽ mất giá trị và giảm sức mua của người dùng.

Trong một nền kinh tế, tiền tệ được sử dụng để lưu trữ giá trị bằng cách gửi tiền trong các tài khoản tiết kiệm hoặc sử dụng nó để mua các tài sản lớn như địa ốc hoặc vàng. Việc tích trữ tiền tệ có thể giúp người dùng đảm bảo một nguồn tiền dự trữ cho tương lai hoặc để đảm bảo sự ổn định tài chính trong trường hợp khẩn cấp.

3/ Phương tiện tích trữ giá trị

Tiền tệ có thể được sử dụng để tích trữ giá trị trong một khoảng thời gian dài. Tiền tệ là một phương tiện tích trữ giá trị nghĩa là nó có thể được sử dụng để lưu trữ giá trị trong một khoảng thời gian dài. Điều này có nghĩa là bạn có thể giữ tiền tệ và sử dụng nó sau này để mua hàng hoặc dịch vụ, hoặc đổi nó lấy tiền tệ khác hoặc tài sản khác.

Phương tiện tích trữ giá trị

Một trong những đặc điểm quan trọng của tiền tệ là tính ổn định giá trị. Nếu một đơn vị tiền tệ là ổn định về giá trị, người dùng có thể sử dụng nó để lưu trữ giá trị mà không lo sợ mất giá trị trong tương lai. Tuy nhiên, nếu một đơn vị tiền tệ không ổn định về giá trị, người dùng sẽ không muốn giữ nó trong thời gian dài, vì nó sẽ mất giá trị và giảm sức mua của người dùng.

4/ Công cụ điều tiết kinh tế

Chính phủ và Ngân hàng trung ương có thể sử dụng chính sách tiền tệ để điều tiết nền kinh tế, bao gồm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định tài chính.

5/ Phương tiện thanh toán nợ

Tiền tệ được sử dụng để thanh toán các nợ và các khoản vay, giúp giải quyết các khoản nợ trong thời gian ngắn.

Phương tiện thanh toán nợ

6/ Phương tiện mua sắm

Tiền tệ cho phép người tiêu dùng mua sắm và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người.

Tóm lại, tiền tệ có các chức năng quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của hàng hóa và dịch vụ, cũng như trong việc điều tiết và duy trì sự ổn định kinh tế.